หุ่นยนต์ รักษาความปลอยภัย และกู้ภัย (Brokk – Security and Rescue)

19-10-2020 14:10:53

Brokk – security and rescue

การรักษาความปลอยภัยและการช่วยเหลือ
เมื่อความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด

 Brokk SR-System ขอนำเสนอการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยและการช่วยเหลือโดยเฉพาะ ด้วยการควบคุมแบบไร้สายได้ไกลถึง 1,000 เมตร หุ่นยนต์เหล่านี้ ทาง Brokk ได้พัฒนาเทคโนโลยีจากประสบการณ์ ชั่วโมงการทำงานหลายล้านชั่วโมงในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบาก เพื่อให้ Brokk SR-System สามารถทำงานได้ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

ในเครื่องเดียว สามารถจัดการได้หลายปัญหา
อันตรายที่อาจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็น ภัยพิบัติธรรมชาติ อาคารถล่ม การถูกโจมีจากผู้ก่อการร้าย หรือสภาพแวดล้อมทางเคมีชีวภาพ กัมมันตภาพรังสี และระเบิด (EOD / UXO / IED / VBIED) (CBRNe) ด้วยระบบ SR-System จะดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ และภารกิจการป้องกันภัยให้สำเร็จลุล่วง ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยดี


ที่มา : https://www.brokk.com/security-and-rescue-for-industries/