Demolition robot


ดูรายละเอียดหุ่นยนต์รื้อถอนแต่ละรุ่น B70 / B110 / B120D / B170 / B200 / B300 / B500 / B520D / B800S / B800P

BROKK เริ่มต้นพัฒนาตั้งแต่ 1970s จากโรงงานหลอมตะกั่ว ที่ชื่อว่า Rönnskärsverken ตั้งอยู่นอกตัวเมือง Skellefteå ที่ประเทศ Sweden โดย Bokk ถูกสร้างมาเพื่อการรื้อถอนวัสดุทนไฟ หรือตะกรันในเตาเผาตะกั่วแทนการใช้คนเข้าไปในเตาเผาซึ่งร้อนและอันตราย ต่อมาสองพี่น้อง Lars และ Per-Martin ได้มองเห็นถึงการพัฒนา Brokk ไปจนถึงการใช้งานเพื่อรื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น

ด้วยการพัฒนามากกว่า 50 ปี Brokk จึงถูกนำมาใช้งานหลากหลายด้าน ทั้งงานรื้อถอน เจาะ ขุด หรือเลือยตัด ในอาคารบ้านเรือน อุโมงค์ เหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรมโลหะ นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้งานการกู้ภัยและป้องกันภัย ทั้งด้านการทหาร งานดับเพลิง หรือโรงงานนิวเคลียร์

BROKK ผลิตมาทั้งหมด 10 รุ่น ตั้งแต่ขนาด 500 kg ไปจนถึง 1100 kg พร้อมด้วยอุปกรณ์เสริมอีกกว่า 15 ชนิด เพื่อให้มั่นใจว่า Brokk จะสามารถทำงานได้เหมาะสม และเต็มประสิทธิภาพสำหรับงานนั้นๆ   

ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนามาทำ Brokk มีจุดเด่นคือขนาดเล็ก น้ำหนักเบา แต่มีกำลังสูง หรือมีกำลังเทียบเท่ากับขุดแบบปกติถึง 3-5 เท่า และควบคุมด้วยระยะไกลด้วยรีโมท เหตุนี้ปัจจุบัน Brokk ถูกนำมาใช้ในอาคารสูง อุโมงค์ เหมืองแร่ พื้นที่คับแคบ เตาเผาที่ยังร้อนอยู่ หรือพื้นที่อันตรายอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย