Spare Parts

จำหน่ายอะไหล่

        ทางบริษัทมีการทำสต๊อกอะไหล่ทั้ง ท่อเหล็ก ท่อยาง ประกับ ซีลยางต่างๆ และอะไหล่ที่มีการสึกหรอสูง (Wear & Tear parts) รวมถึงอุปกรณ์ทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นอะไหล่แท้นำเข้ามาจากผู้ผลิตโดยตรง